Bestuurssamenstelling

Theo Jacobs   Voorzitter
Jan van den Broek   Secretaris
Luuk Goossens   Penningmeester
Nelly de Mol-van Schijndel   Activiteitencommissaris
Willie van Lanen   Ringen- en materiaalcommissaris